sample

SEMINAIRE / SEMINARIEREDEMPTORIS MATER
Que sont les séminaires " Redemptoris Mater"?


Les 105 Séminaires Missionnaire Diocésain International Redemptoris Mater des 5 continents sont issus du Chemin Néocatéchuménal. Ils sont l'un des fruits du Concile Vatican II qui propose de créer des «séminaires internationaux» (Décret Presbyterorum Ordinis N°10) pour subvenir au manque de prêtres dans de nombreuses régions du monde. Voulus par le Bienheureux Jean-Paul II pour préparer des prêtres au service de la Nouvelle Évangélisation, ces séminaires sont donc missionnaires et diocésains puisqu’ils dépendent de la mission que l’Évêque leur confie, en particulier l’évangélisation de l’homme sécularisé (missio ad gentes). La caractéristique des Séminaires Redemptoris Mater est de conjuguer la formation sacerdotale et l’itinéraire de formation chrétienne tel qu’il s’effectue dans le Chemin Néocatéchuménal.

Wat zijn de seminaries « Redemptoris Mater » ?

105 Missionair Diocesaan International Groot seminaries Redemptoris Mater verspreid over de 5 continenten vinden hun oorsprong in de Neocatechumenale Weg.Ze zijn een van de vruchten van het Vaticaans Concilie II waarbij voorgesteld wordt “internationale seminaries” te stichten (Decreet Presbyterorum Ordinis Nr 10) om tegemoet te komen aan het tekort aan priesters in meerdere delen van de wereld. Deze seminaries zijn de wil van de Zalige Paus Johannes-Paulus II om priesters voor te bereiden op de dienst van de Nieuwe Evangelisatie. De seminaries zijn dus missionair en diocesaan aangezien ze afhangen van de missie die de Bisschop hen toevertrouwt, in het bijzonder de evangelisatie van de geseculariseerde mens (missio ad gentes). De karakteristiek van de Seminaries Redemptoris Mater is het samen gaan van de priesterlijke opleiding met het itinerarium van de christelijke vorming zoals die in de Neocatechumenale Weg gebeurt.

CONTACT

Séminaire/ Seminarie
Redemptoris Mater
Malines - Bruxelles
Mechelen - Brussel

Recteur: Abbé Angel Medina


8 Avenue Albert Ier
1342 Limelette ( Belgique / Belgie )

✆ Séminaire: 32 (0)10 41 51 35
E-mail: malines-bruxelles@redemptorismater.be

Séminaire/ Seminarie
Redemptoris Mater
Namur - Namen


Abbé Rocco Russo
Recteur: Abbé Rocco Russo

11b Rue du Séminaire ,
5000 Namur (Belgique / Belgie)

✆ Séminaire +32.81.256403
E-mail: srmnamur@gmail.com